Гимназия за чужди езици


Ред за приемане в общежитията на ГЧЕ за учебната 2014/2015 г.

График
на реда за подаване на документи за общежитие и последващ прием

До 13.07.2014 г. --> Подаване на заявления за общежитие за учебната 2014/2015г

До 15.07.2014 г. --> Обявяване на списъците на подалите заявления за общежитие момичета и момчета

01.08.2014 г. --> Обявяване на списъците с класирани за общежитие момичета и момчета за учебната 2014/2015г.

29.08.2014 г.. --> Обявяване на списъците с разпределение по стаи на приетите за общежитие момичета и момчета за учебната 2014/2015г.

На 06.09.2014 и 07.09.2014 г.   --> Настаняване на учениците от 9, 10, 11 и 12 клас

На 13.09.2013 и 14.09.2013 г.   --> Настаняване на учениците от 8 клас


Молим родителите на учениците да се съобразяват с определения график!! 

През учебната 2014/2015 година учениците с отличен успех НЕ се освобождават от такса за общежитие.

Забележка!

Молим родителите, чиито ученици няма да са на общежитие през учебната 2014/2015г. и не са освободили заеманите от тях стаи от лични вещи на учениците, да направят това на 31.08.2014г.

От ръководството на ГЧЕ

=============================================================================================================================================