Посещение в Румъния
 • https://www.youtube.com/watch?v=8yLXA-bIXFA
 • https://www.youtube.com/watch?v=hUPIi3JySyw
 • Анкета

  Доклади и снимки от Гърция още

  Мобилност в Словакия прочети...

  Мобилност в Словакия Албум
  Лични впечатления на учениците от ГЧЕ „Екзарх Йосиф I“ прочети
  Краткосрочен обмен с група ученици - Испания (C1) прочети...
  Краткосрочен обмен с група ученици - Словакия (C2) прочети...
  Краткосрочен обмен с група ученици - Гърция (C3) прочети...
  Краткосрочен обмен с група ученици - Румъния (C4) прочети...
  Краткосрочен обмен с група ученици - Италия (C5) прочети...
  Краткосрочен обмен с група ученици - Турция (C6) прочети...
  Краткосрочен обмен с група ученици - България (C7) прочети...
  Краткосрочно обучение на педагози в гр. Ловеч, България (C8) прочети...
  Първа транснационална среща в Италия (М1) прочети...
  Втора транснационална среща в Турция (М2) прочети...
  Трета транснационална среща в Румъния (М3) прочети...
  Крайни продукти на българския проектен екип:
 • Видео материали в Office 365
 • Канал в YouTube на проекта
 • Краен продукт: “My Futureland”
 • Краен продукт: “Dreams and Teams” – “A Chance of Rain”
 • Краен продукт: “Dreams and Teams” - “We, the Sparrows”
 • Краен продукт: “Duo Scripts”
 • Краен продукт: “Pupils’ Council”
 • Краен продукт: “Social Inclusion”
 • Краен продукт: “Bulgarian Traditions”
 • Краен продукт: “Outdoor Games in Bulgaria”
 • Краен продукт: “My Sport Achievements” – Б. Борисов
 • Краен продукт: “My Sport Achievements” – П. Стефанова
 • Краен продукт: “My Sport Achievements” – М. Миленова
 • Краен продукт: “My Sport Achievements” – Г. Николов
 • Краен продукт: “Kitchen Cutlery and Utensils”
 • Краен продукт: “Bulgarian Cuisine”
 • Краен продукт: “BEST”
 • Химн напроекта: текст – М. Добрева
 • Покана за честване на 30 години Еразъм+
 • Постер за общата театрална продукция, с участието на ученици от всички партньорски училища (1)
 • Постер за общата театрална продукция, с участието на ученици от всички партньорски училища (2)
 • Впечатления на българските ученици от Еразъм+
 • Статии от координатора на проекта, г-жа М. Добрева, публикувани в медиите
 • Рекламна брошура
 • eTwinning - знак за качество (ученици)
 • eTwinning - знак за качество (М. Добрева)
 • eTwinning - знак за качество (партньорство)
 • Европейски знак за качество - eTwinning