От  11 до 14 ноември се проведе първата международна среща между партньорите от България, Гърция, Турция, Италия, Румъния, Словакия и Испания по проект Дебати и креативен театър, чийто координатор е ГЧЕ Екзарх Йосиф Ловеч.

Езиковата спечели проект за над 280 хиляди евро

Най-старото езиково училище ще работи по Дебати и креативен театър с училища от шест държави

 Гимназията за чужди езици Екзарх Йосиф I спечели проект Дебати и креативен театър по програма Еразъм +, ключова дейност 2 Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики. Проектното предложение на училището получи от Европейската комисия 95,5 точки, което го поставя на второ място от осемте български училища, определени за координатори на проекти по тази програма, каза Павлинка Зарчева, помощник-директор в гимназията.

До дни предстои подписването на договора. Проектът ще се реализира в рамките на три години. Езиковата е координатор на проекта, партньори са училища и организации от Гърция (Трикери), Турция (Маниса), Румъния (Думбравени), Словакия (Кошице) , Италия (Соверато) и Испания (Аркос де ла Фронтера). Одобреното финансиране на проекта е 282,285 евро.

Стратегическо партньорство по проекта цели повишаване на уменията и гражданските компетенции на тийнейджърите към успешно лидерство. Ще проучим възможностите, които дебатите и креативният театър могат да предложат като извънкласни дейности в средното училище. Ние с нетърпение очакваме да видим как устните презентации и артистичните изпълнения допълнително ще стимулират потенциала на младите хора, каза Маргарита Добрева старши учител по английски език в ГЧЕ и автор на проекта.

Предвижда се чрез този проект Езиковата да придобие опит в координирането на транснационални проекти, да стимулира активното участие на младите професионалисти в образователния процес; да приложи Европас като инструмент за оценка на напредъка на учениците по чужди езици; да получи текуща и бъдеща подкрепа в преподаването на испански език, предоставена от смесената мобилност с испанския партньор. Словашкият партньор очаква да приложи дебатите като метод за преподаване на историята на Втората световна война, но също така и на чужди езици, с акцент върху темите за устната част на матурата по английски език. Турското училището цели засилване на междукултурното образование, както и да се запознае с някои учебни модели за преподаване на английски език. Гръцката организация ще организира клуб по дебати или творчески театрален клуб и ще работи по теми като расизъм, братство, предразсъдъци, национализъм. Румънският партньор си е поставил за задача да получи значителен опит в разработването и осъществяването на европейски проекти и да насърчи толерантността, солидарността, мира и социалната отговорност. Италианското училище ще обогати обхвата на социалното предприемачество и доброволческата дейност. Испанският партньор ще приложи иновативна междупредметна образователна методология и ще насърчи креативния театър като образователно средство.

Едно многообразно и приобщаващо модерно училище трябва да осигурява възможност за развитие на лидерството и междукултурното съзнание у младите хора чрез международни образователни връзки и мултикултурен подход към изучаваните дисциплини, смятат педагозите от Езиковата в Ловеч.