Резултати от общински кръг на олимпиадта по немски език

Резултати от общински кръг на олимпиадта по френски език

Резултати от общински кръг на олимпиадта по английски език

Резултати от общински кръг на олимпиадта по математика

Резултати от общински кръг на олимпиадта по български език и литература