УТВЪРДЕН ДЪРЖАВЕН ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019г.

ПРОФИЛ ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

 

  • Немски с английски - 3 паралелки - 78 ученици   учебен план

  • Английски с немски - 1 паралелка - 26 ученици   учебен план

  • Английски с испански - 1 паралелка - 26 ученици   учебен план

  • Френски с английски - 1 паралелка - 26 ученици   учебен план

 
Балообразуване

Оценките по български език и литература и математика от свидетелството за основно образованиe/7клас/, преобразувани в точки по определена скала и удвоените точки от националното външно оценяване по български език и литература и математика.

Дати за провеждане на национално външно оценяване и изпити за учениците в 7. клас през учебната 2017-2018 година:

  • Български език и литература - 21 май 2018 г.

  • Математика - 23 май 2018 г.

Съгласно: