УТВЪРДЕН ДЪРЖАВЕН ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018г.

ПРОФИЛ ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

 

  • Немски с английски - 3 паралелки - 78 ученици   учебен план

  • Английски с немски - 1 паралелка - 26 ученици   учебен план

  • Английски с испански - 1 паралелка - 26 ученици   учебен план

  • Френски с английски - 1 паралелка - 26 ученици   учебен план

 
Балообразуване

Оценките по български език и литература и математика от свидетелството за основно образовани/7клас/, преобразувани в точки по определена скала и удвоените точки от националното външно оценяване по български език и литература и математика   

Заповед РД 10-130/30.03.2017г. за утвърждаване на държавния план прием за 2017/2018г.

Приложение 1


Училища, които ще се приемат документи за участие първи и трети етап на класиране