Проект "Дебати и креативен театър"

Програма "Еразъм+" на ЕС

 

 

 

 

През учебната 2013/2014 г. сборна група от ученици от 9. клас постави пиеса, възпроизвеждаща живота и делото на Константин-Кирил Философ. Постановката представлява театрални етюди на основата на "Пространно житие на блажения наш учител Константин-Кирил Философ" и е резултат от проектна дейност. В нея участваха трийсет и двама ученици, които под ръководството на учителя си по български език и литература Мария Данаилова адаптираха текста, разучиха ролите и работиха паралелно върху декорите, сценичното облекло и озвучението. Продуктът, плод на няколкомесечната дейност на учениците и учителя им, бе представен в зала "Америка за България" пред публиката на Езиковата в навечерието на 24 май като поздрав за всички, които ценят образованието и културата. На него присъстваше и г-жа Соня Недкова - старши експерт по български език и литература към РИО - Ловеч, която похвали актьорите както за добрата им игра, така и за усилията и упоритостта им да работят продължително по толкова нелека задача.

В началото на учебната 2014/2015 г. представлението беше повторено за по-широка публика. Във връзка с инициативата на Президента на България за насърчаване на четенето сред младите хора и по поръка на Регионалния инспекторат пиесата се представи пред ученици и учители по български език и литература от ловешките училища като възможност за споделяне на добра педагогическа практика.

Заниманията на госпожа Мария Данаилова с театрална дейност през учебната 2014/2015 г. ще продължат по програма УСПЕХ със сборна група ученици от десети и единайсти клас. Те ще работят върху пиесата "Службогонци" на Иван Вазов, която ще бъде представена по повод училищния празник през април.

 

 Проект "Заедно срещу дрогата".