Профилирана езикова гимназия обявява следните свободни места:

Профил Чужд език  Английски език с немски език: 8г-1 място

Профил Чуждоезиков Английски език с испански език

Профил Чуждоезиков Немски език с английски език

Профил Чуждоезиков Английски език с френски език