Към 28.09.2016г. Профилирана езикова гимназия обявява следните свободни места:

Профил Чуждоезиков Английски език с испански език с -8е - 1

Профил Чуждоезиков Немски език с английски език-10а - 3

Профил Чуждоезиков Немски език с английски език-10б - 1

Профил Чуждоезиков Немски език с английски език-10в - 1

Профил Чуждоезиков Немски език с английски език-11в - 2

Профил Чуждоезиков Английски език с френски език с -11д - 1

Профил Чуждоезиков Английски език с испански език с -11е - 1

Профил Чуждоезиков Немски език с английски език-12а - 1

Профил Чуждоезиков Немски език с английски език-12в - 3