ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ 2016/2017г.

 

ДИРЕКТОР

                                                Радослав              Христов                Хитов

ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР

                                                Павлина               Съботинова         Зарчева-Цанкова

                                                Стефка  Петкова                Дафова

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК

                                                Иванка  Цветкова              Събева

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

                                                Цветелина            Димитрова           Кърпачева

                                                Ана        Николова             Андреева

                                                Галина  Петкова                Иванова

                                                Мария   Данаилова           Денчева

                                                Петя       Тихомирова        Ангелова

                                                Мартин Пенчев  Стойнов

                                                Надя      Илиянова             Христова

НЕМСКИ ЕЗИК

                                                Татяна  Тодорова             Морова

                                                Марибела            Иванова                Дамянова-Конова

                                                Бранимира          Вълкова                Христова

                                                Диана    Стефанова           Стойкова

                                                Нели      Цанева  Парталозова

                                                Татяна  Атанасова           Цокова

                                                Венелин                Георгиев               Георгиев

                                                Румяна  Николова             Маринова

                                                Маргаритка        Калчева                Калчевска

                                                Ивайло  Петров  Генов

                                                Цветелина            Пламенова           Иванова

                                                Ева                        Цик

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

                                                Георги   Станчев                Пърликов

                                                Искра    Радославова       Маринова

                                                Снежанка             Димитрова           Димитрова

                                                Десислава            Цочева  Филипова-Маринова

                                                Ана        Василева              Витанова - Съева

                                                Катя       Иванова                Стойкова

                                                Диана    Цветанова            Сарафова

                                                Петя       Йорданова           Найденова

                                                Маргарита          Иванова                Добрева

                                                Пейо      Калинов               Пеев

                                                Емили    Елизабет              Паксън

ФРЕНСКИ ЕЗИК

                                                Десислава            Петрова                Трифонова

                                                Красимир             Илиев    Колев

                                                Петя       Илиева  Мичинова

                                                Натали Венциславова     Маринова

ИСПАНСКИ ЕЗИК

                                                Павлина               Съботинова         Зарчева-Цанкова

                                                Ивет       Пламенова           Василева

МАТЕМАТИКА

                                                Росица  Кирилова             Михова

                                                Красимир             Маринов              Михов

                                                Маринела            Митева Кънчева

                                                Ивелина                Севдалинова       Докторова

                                                Благомирка         Тодорова             Фискучева-Павлова

                                                Бисерка                Петкова                Йочева

ИНФОРМАТИКА И ИТ

                                                                               

                                                Детелина              Димитрова           Проданова

                                                Бисерка                Петкова                Йочева

                                                Стефка  Петкова                Дафова

                                                Хилда    Стоянова              Генова

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

                                                Людмила              Иванова                Брънекова

                                                Катя       Стефанова           Начева

                                                Татяна  Недялкова           Петкова

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

                                                Наталия               Панева  Петкова

                                                Иво         Георгиев               Райнов

ЦИКЪЛ „ФИЛОСОФИЯ“

                                                Галя       Петрова                Баева

                                                Цонка    Георгиева            Накова

 БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

                                                Татяна  Симеонова           Колева

                                                Галина  Цанкова                Петкова

                                                                                 

ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

                                                Тонка    Петрова                Гергинова

                                                Петруша               Танкова                Найденова-Шьопс

ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

                                                Виолетка              Минкова               Нетова

                                                Елена    Мичкова               Патаринска

МУЗИКА

                                                Мадлена              Недкова                Маринова

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

                                                Тони      Цанков  Христов

ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

                                                Георги   Колев    Дойнов

                                                Елка       Александрова     Стоянова

                                                Христофор           Добринов             Натов

                                                Румен    Цоков    Рачев

ВЪЗПИТАТЕЛИ

                                                Мариана              Генова  Вълева

                                                Имела    Христова              Иванова

                                                Катя       Калоянова           Орешарова-Тихова

                                                Албена  Цецкова                Димитрова

                                                Мариана              Цветанова            Казашка

                                                Натали Венциславова     Маринова

                                                Весела  Тихомирова        Басарска

                                                Биляна  Иванова                Тихова

                                                Бетина  Бориславова       Митева

                                                Петя       Добромировa      Дачева

                                                Валентин             Стойчев                Иванов

                                                Димитър               Борисов                Николов

                                                Гергана                Илиева  Шанкова - Пъндева

                                                Теменуга              Недялкова           Иванова

                                                Валерий               Викторович         Хомяков

                                                Виктор  Юлиянов              Симеонов