ПЪРВО МЯСТО НА НАЦИОНАЛЕН КОКУРС ПО ФИЛОСОФИЯ

Рафаел Божидаров Бижев от 12а клас спечели първо място в националния конкурс „Българският път.  Потенциал, проблеми, перспективи“, организиран от Българското философско общество. Конкурсът, по думите на неговия инициатор доц.д-р Иван Колев, има за цел да утвърди модерния патриотизъм, да насърчи философското осмисляне на темите за родина, национална идентичност и жизнен път. Рафи се пребори със сериозна конкуренция от добре подготвени участници от цяла България. Отдели от свободното си време, за да се запознае с творчеството на първия български социолог Иван Хаджийски и други автори, за да напише философско си есе, в рамките на 10 страници.  Рафаел беше мотивиран да участва в конкурса от желанието си да предизвика себе си в сферата на философията.  Интересът към този  конкурс се превръща в традиция за нашата гимназия. Миналата година Йоана Николова от 12д клас беше класирана на ІІ място.