Ученици, изучаващи немски език като втори чужд език, се изправиха пред предизвикателството изпит  DSD- I

 

 

 

На 14 март 2019г. за пръв път в ПЕГ ,, Екзарх Йосиф I “-гр. Ловеч се проведе писменият изпит за езиковият сертификат ,,Немска езикова диплома“ ниво I , финансиран от Службата  за обучение в чужбина към Министерството на външните работи на Ф.Р.Германия.

12 ученици от 11 клас , които изучават немски език като втори чужд език от 9 клас  се изправиха пред предизвикателството изпит  DSD- I . Te са първите ученици в целият свят , които учат немски като втори чужд език и въпреки всичко полагат трудния изпит ,който се състои от 4 компонента- четене с разбиране, слушане с разбиране, писмена  и устна комуникация.

Този пилотен проект е иницииран от училищния директор господин Радослав Хитов,който иска да предложи възможността на учениците да придобият езикова диплома на ниво А-2/ В-1. При успешно полагане на изпита учениците отговарят на формалните изисквания  за кандидатстване в  Студентски колеж в Германия. Студентският колеж е подготвителна година за следване във ВУЗ в Германия.

,, От много години учениците които учат немски като първи чужд език полагат успешно този изпит на ниво II в нашето училище . Но и учениците, които учат немски като втори чужд език, показват отлични езикови знания. Ние искаме да им дадем шанса,  това да стане официално.“  –споделя господин Хитов.

Подготовката за изпита на единадесетокласниците е ръководена от учителите госпожа Ева Цик и госпожа Румяна Маринова.