От месец октомври представители на Ученическия съвет популяризират събирането на пластмасови капачки в различни класове. Най-активни в събирането бяха учениците от класовете 9г,10г,11в и 12г клас, които с помощта на учители и приятели успяха да дарят 27кг. капачки. Масовото събиране на капачки се провежда два пъти в годината и това беше четвъртото национално събиране. Езиковата участва за трети пореден път като предишни рекорди на учениците са били 7кг и 17,5кг.

Благодарим на всички, които предадоха капачки в някой от тези класове и продължавайте да събирате, защото следващата кампания ще е през месец октомври!