ДЕСЕТОКЛАСНИЦИТЕ МОГАТ ДА СЕ ОБУЧАВАТ ПО ПРОФЕСИЯТА „ПРИЛОЖЕН ПРОГРАМИСТ“

12 октомври 2017 г.

Десетокласниците вече могат да кандидатстват за обучение по новата професияПриложен програмистпо Националната  програмаОбучение за ИТ кариера“.

Регистрацията на кандидатите е до 10 ноември 2017 г. на адрес: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe32eI8-4BuWcMTr0ncuTEVO2KqGRQ8u335xO_k2CNUV6PS5Q/viewform

Сформирането на групите от ученици ще става след входящ тест за допускане на регистрираните кандидати, който ще се проведе на 11-12 ноември 2017 г. Системата ще е отворена за 48 часа, а тестът трябва да се направи в рамките на 1 час.

За това обучение могат да кандидатстват ученици от всички области на страната, които в момента не се обучават по професии от направлениетоКомпютърни науки“.

Обучението ще е в 5 училища-центрове - към МГ „Акад. Кирил Попов“ и Пловдивски университетПаисий Хилендарски“, Професионална гимназия по компютърни технологии и системи в Правец и Технически университет - София, Технологично училищеЕлектронни системи“ и Технически Университет - София, Професионална гимназия по електротехника и електроникаАпостол Арнаудов“ в Русе и Русенски университетАнгел Кънчев“, към Професионална гимназия по електротехника и електроника „К. Фотинов“ и УниверситетПроф. д-р Асен Златаров“ в Бургас.

Обучението е безплатно. На всеки одобрен ученик от по-далечно място ще се поемат разходите за път, храна и нощувка.

Обучението ще е по нови учебни планове и програми, съобразени с научните достижения в областта на информационните технологии. Лекциите и упражненията ще се провеждат в свободно от учебните часове време, както и в събота и неделя.

Всички завършили тригодишното обучение ще получат професионалната квалификация "Приложен програмист".

Партньори на Министерството на образованието и науката по програмата са БАСКОМ - Българска асоциация на софтуерните компании, БАИТ - Българска асоциация за информационни технологии, ИКТ Клъстер - Клъстер информационни и комуникационни технологии и компании от бранша, и Българската аутсорсинг асоциация.