Покана за заседание

Заповед за определяне численост и състав на Обществения съвет


Протокол 1 от заседание на Обществения съвет към ПЕГ"Екзарх Йосиф I" Ловеч 2019/2020

Отчет2018/2019

Протокол 5 от заседание на Обществения съвет към ПЕГ"Екзарх Йосиф I" Ловеч 2018/2019

Протокол 4 от заседание на Обществения съвет към ПЕГ"Екзарх Йосиф I" Ловеч 2018/2019

Протокол 3 от заседание на Обществения съвет към ПЕГ"Екзарх Йосиф I" Ловеч 2018/2019

Протокол 2 от заседание на Обществения съвет към ПЕГ"Екзарх Йосиф I" Ловеч 2018/2019

Протокол 1 от заседание на Обществения съвет към ПЕГ"Екзарх Йосиф I" Ловеч 2018/2019

Отчет2017/2018

Протокол 4 от заседание на Обществения съвет към ПЕГ"Екзарх Йосиф I" Ловеч 2017/2018

Протокол 3 от заседание на Обществения съвет към ПЕГ"Екзарх Йосиф I" Ловеч 2017/2018

Протокол 2 от заседание на Обществения съвет към ПЕГ"Екзарх Йосиф I" Ловеч 2017/2018

Протокол 1 от заседание на Обществения съвет към ПЕГ"Екзарх Йосиф I" Ловеч 2017/2018

Отчет2016/2017

Протокол 7 от заседание на Обществения съвет към ПЕГ"Екзарх Йосиф I" Ловеч

Протокол 6 от заседание на Обществения съвет към ПЕГ"Екзарх Йосиф I" Ловеч

Протокол 5 от заседание на Обществения съвет към ПЕГ"Екзарх Йосиф I" Ловеч

Протокол 4 от заседание на Обществения съвет към ПЕГ"Екзарх Йосиф I" Ловеч

Протокол 3 от заседание на Обществения съвет към ПЕГ"Екзарх Йосиф I" Ловеч

Протокол 2 от заседание на Обществения съвет към ПЕГ"Екзарх Йосиф I" Ловеч

Протокол 1 от заседание на Обществения съвет към ПЕГ"Екзарх Йосиф I" Ловеч


 

      Уважаеми родители,учители и ученици! Във връзка с промените в Закона за предучилищното и училищно образование, в сила от 01.08.2016г., на осн.чл.265 и сл. от същия,беше учреден Обществен съвет към ПЕГ”Екзарх Йосиф I” ,който ще изпълнява възложените му правомощия по реда на Правилник за създаването,устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, издаден от министъра  на образованието и науката, обн.ДВ, бр.75 от 27.09.2016г..

      Предлагаме на Вашето внимание електронен адрес за комуникация с нас по всички проблеми,които Ви вълнуват и за които считате, че можем да бъдем полезни.

      Разчитаме на Вашата активност!

      e-mail: peglovech.os@gmail.com


 

І. ПОИМЕНЕН СЪСТАВ на Обществен съвет към ПЕГ „Екзарх Йосиф I” Ловеч както следва:

 

            Председател:   Светла Димитрова Атанасова-Цанова – представител на родителите

            Членове:        1. Маня Георгиева Вертерова - представител на родителите

                                    2. Страцимир Веселинов Петков - представител на родителите

                                    3. Силвия Андреева Касабова - представител на родителите

                                    4. Даниела Цочева Коларова - представител на родителите

                                    5. Радина Минкова Банкова- представител на родителите

6. Данча Лазарова Пенчева - представител на финансиращия орган – Община Ловеч

            Резервни членове:

                                    1. Емилия Доброславова Илиева - представител на родителите

                                    2. Христалина Николова Илиева - представител на родителите

                                    3. Маринела Свиленова Чолакова - представител на родителите

                                    4. Наталия Съева - представител на родителите

5. Владимир Николаев Винев - представител на финансиращия орган – Община Ловеч

 

За връзка с Обществения съвет към ПЕГ „Екзарх Йосиф I” Ловеч e-mail: peglovech.os@gmail.com

 

ПРАВИЛНИК за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата Обн. - ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г.