Бюджет 2020

            Бюджет 2019

            Бюджет 2018     

           Отчет на изразходваните средства по параграфи към 30.06.2020г.

           Отчет на изразходваните средства по параграфи към 31.03.2020г.

           Отчет за изразходваните средства по параграфи към 31.12.2019г.

            Отчет за изразходваните средства по параграфи към 30.09.2019г.

            Отчет за изразходваните средства по параграфи към 30.06.2019г.

           Отчет за изразходваните средства по параграфи към 31.12.2018г.

            Отчет за изразходваните средства по параграфи към 30.03.2018г.

            Отчет за изразходваните средства по параграфи към 30.09.2017г.

            Отчет за изразходваните средства по параграфи към 30.06.2017г

            Отчет за изразходваните средства по параграфи към 31.03.2017г

            Отчет за изразходваните средства по параграфи към 31.12.2016г

             Отчет за изразходваните средства по параграфи към 30.06.2016г

 Отчет за изразходваните средства по параграфи към 31.03.2016г.

 Отчет за изразходваните средства по параграфи за период 01.01.2015 - 30.09.2015г.