ДОКУМЕНТИ:

ПРАВИЛНИК 2019/2020

Пропусквателен режим

Стратегия  за развитие на ПЕГ Екзарх Йосиф І - Ловеч 2016-2010година и План за действие към нея

Етичен кодекс


Учебни планове:

IXа      IXб      IXв      IXг       IXд      IXе

Xа       Xб       Xв       Xг        Xд       Xе


Бланки за:

 1. заявление за отсъствие от училище
 2. заявление за отсъствие от общежитие
 3. санкции: чл.68 ал.1 т.1     чл.68 ал.1 т.3

Графици:

 1. Класни и контролни
 2. График ФУЧ,СИП
 3. График - втори час на класа
 4. График - консултации по предмети

Списък на учебниците за 11и12 клас за 2019/2020 тук:

Учебниците за 8, 9, 10 клас са част от учебните планове.

Списък конспекти по учебни предмети:

 1. Български език и литература
 2. Немски език
 3. Английски език
 4. Френски език
 5. Математика
 6. Информатика и Информационни технилогии
 7. Биология и здравно образование
 8. Физика и астрономия
 9. География и икономика
 10. История и цивилизация
 11. Химия и опазване на околната среда
 12. Философия
 13. Психология и логика
 14. Етика и право