Лице по защита на лични данни

        при ПЕГ Екзарх Йосиф I гр.Ловеч

 

 

                  Станислава Давидова

                  Тел.0887939387

                  Email: s_davidova@abv.bg      

                  

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ - ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЛУЖИТЕЛИ