135 години Американски колеж в Ловеч

Американски девически колеж

Хронология на събитията

Галерия 

 65 години Езиково училище в Ловеч

Езиково училище в Ловеч

Хронология на събитията