Средно Училище за Чужди Езици (СУЧЕ)

Кратка историческа справка
 

 
 • 15 февруари 1950: ден първи на Средно Училище за Чужди Езици (СУЧЕ), първата и най-стара Езикова гимназия в по-новата история на България. Учениците, отличили се с особени знания по езиците, са подбрани от реални гимназии из цялата страна без конкурс; три отдела три класа на тогаващното най-елитно училище в страната: френски (броят на учениците от френския отдел е две трети от общия брой на учениците), немски (една шеста), английски (една шеста); първи директор е Георги Колимечков, последван от Илия Иванов; учителите живеят в пансиона
 • 1952: Х. Андрейчев създава театрален кръжок / драмсъстав
 • 1953: първи випуск на СУЧЕ
 • 1955: випуск от 120 души, разделени в 6 паралелки с френски, англ. и немски език
 • 1956: английския отдел се премества в София и става основоположник на Английската гимназия
 • 1958: и френския отдел се премества през есента във Варна, където се основава Френската гимназия. Като попълнение в Ловеч се приемат цели 5 подготв. класа с около 100 ученика от цяла България (приемни изпити още няма).
 • 1960/61:Смесена гимназия по немски език (СГНЕ), която приема за свой патрон Ернст Телман деец на немското и международното антифашистко движение. За наименованието идва  Роза Телман съпругата на Телман от ГДР; директор е Иван Инджов до 1963
 • 1963: хорът в гимназията получава орден Кирил и Методий 2а степен на национален преглед
 • 1963 (есента): Илия Цочев директор; сътрудничество с у-ще Г. Димитров, Цайц, ГДР
 • 1981-1990: директорка е Стефка Милева от Ловеч, немска филология (випуск 1963); построяват се нови сгради на мястото на тези от 1926 г.
 • 1 септ. 1986: възстановяване на трите отдела: немски, английски и френски
 • 1998: Трето име след 1950: Гимназия с преподаване на чужди езици Екзарх Йосиф I
 • 1997: Гимазията е едно от трите училища в България, на които Немската Конференция на министрите на културата (KMK, Kultusminister-Konferenz) дава право, след успешен изпит да издава дипломи за владеене на немски език, които освобождават чужденците студенти (в Германия) от задължителни курсове по немски.