Заповед № РД09-3472/27.11.2020 г. за изменение и допълнение на Заповед № РД09-2118/28.08.2020 г. за определяне на график на учебното време за учебната 2020/2021 година (публ. 30.11.2020 г.)

 

На 19 ноември учениците от ПЕГ „Екзарх Йосиф I“ отбелязаха Международния ден без тютюнопушене!

 

Как възниква идеята, която в последствие прераства в национален ден без тютюнопушене?

За първи път през 1971 година, в град Рандолф, американецът Артър Р. Малейни накарал своите съграждани да спрат да пушат поне за един ден. По този начин те спестили средства, изразходвани за ежедневната им нужда от цигари и с тях основали фонд към местното училище за отпускане на стипендии.

Този ден вече се отбелязва и в много други страни по света, тъй като се чества официално и от Международния съюз за борба с рака (UICC).

Учениците от ПЕГ „Екзарх Йосиф I“ се включиха в инициативата като направиха изложба на авторски картини по темата във фоайето на училището. Доброволци раздаваха стикери с надпис: Аз не пуша-последвай ме и ти!“. Ученици от 9 „е“ клас излязоха в знак на съпричастност и почистиха района около училището с мотото: „Да изчистим природата около нас и спрем замърсяването!“

 

 

Важно!

https://www.mon.bg/upload/24492/zap3310_maski_18112020.pdf

Носенето на лични предпазни средства за лице (защитна маска/защитен шлем) е задължително:

 а) за всички ученици, педагогически специалисти, непедагогически персонал, както и за външни за институцията лица, в общите закрити части на учебната сграда – преддверие, фоайета, стълбища, коридори, санитарни възли, медицински кабинет, учителска стая, библиотека, бюфет и столова (освен при хранене) и др.;

      б) за всички ученици от 5. – 12. клас и за всички педагогически специалисти в класните стаи и в другите учебни помещения – кабинети, работилници, лаборатории; в) в училищния двор, когато се смесват ученици от различни паралелки.

 

 

 

Резултати многоезично състезание 2020 г.

file:///C:/Users/Computer/Desktop/olimpiadi/rezultati_mnogoezichno_sastezanie_2020.pdf

 

 

 

„КОМИСИЯ „ФУЛБРАЙТ“: КОНКУРС ЗА СТИПЕНДИИ
“OPPORTUNITY FUNDS” ЗА УЧЕНИЦИ В 11 КЛАС, КРАЕН
СРОК – 3 ЯНУАРИ 2021“.
КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ПРОГРАМАТА:
Правителството на САЩ осигурява 10
СТИПЕНДИИ, ПО $5000 ДОЛАРА ВСЯКА, за
подготовка на талантливи български
ученици в 11 клас за кандидатстване в
американски висши училища и
отпътуване в САЩ.
Целта е да помогнем на ученици от
семейства, които изпитват финансови
затруднения /СЪС СРЕДНО-МЕСЕЧЕН ДОХОД
ЗА 2021 Г. ДО 3000 ЛВ./
КРАЙНИЯТ СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ Е 3
ЯНУАРИ 2021 Г.
Подробна информация и документи за
участие в конкурса ще намерите тук:
http://www.fulbright.bg/bg/obrazovatelni-deynosti/konsultantska-deiynost/opportunity-funds-bulgaria/

 

16 ноември - Международен ден на толерантността

 

Принципи на толерантността:     

  

-          Лесно е да мразиш, трудно е да обичаш.

-          Един за всички, всички за един!

-          Рамките ограничават човешкия дух.

-          Ако потърсиш доброто във всекиго, ще го намериш и в себе си.

-          Не издигай стени!

-          Търпение, доброжелателност, разбиране.

-          Не бъди безразличен!

-          Обичай!

-          Старай се да си искрен, добронамерен, сдържан, отстъпчив!

  Това е да бъдеш ЧОВЕК!

 

     Когато говорим за толерантност на едно общество може би е добре първо да се замислим за нашата лична толерантност.
      И ако досега не сме мислили над тези въпроси, може да го направим именно на 16 ноември.

                                             

                                                     Опознай различните от теб!

 

 

 

 

 

Уважаеми родители, ученици и колеги, 

Със заповед на министъра на здравеопазването от 27.10.2020 година се въвеждат допълнителни противоепидемични мерки в държавата, а именно:

 

 

В тази връзка Ви информирам, че считано от 29.10.2020 година до 11.11.2020 година включително в ПЕГ „Екзарх Йосиф I“ учебните занятия ще се провеждат дистанционно.

 

С пожелание за здраве,

Радослав Хитов, директор на ПЕГ „Екзарх Йосиф I


Заповед №-РД-01-626/27.10.2020 г.

 

 

АЛГОРИТЪМ ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ СЛУЧАЙ НА КОВИД-19 В ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ

Алгоритъм за действие при случай на COVID-19 в образователна институция

 

 

 02.11.2020 година - неприсъствен и неучебен ден за системата на училищното образование

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1-29505/23.10.2020 г., Ви уведомявам, че съгласно чл. 154, ал. 1 от Кодекса на труда 1 ноември – Ден на народните будители, е официален празник и е неприсъствен за всички учебни заведения.

През 2020 година празникът 1 ноември е в неделя и на основание чл. 154, ал. 2 от Кодекса на труда 2 ноември (понеделник) е неприсъствен за всички учебни заведения.
 

 

Присъствените учебни занятия в институциите от системата на предучилищното и училищното образование се провеждат в съответствие с изготвените от Министерство на образованието и науката и Министерство на здравеопазването Насоки за работа на системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19, публикувани на интернет страницата на Министерство на образованието и науката.

 

Заповед №-РД-01-619/23.10.2020 г.

 

От  22 октомври се въвежда противоепидемична мярка за носенето на маска или друго средство, покриващо носа и устата, на открито. Тя ще важи при струпване на хора и невъзможност за спазване на физическа дистанция от 1,5 м от гражданите.

 

Заповед № РД-01-609/21.10.2020 г.

 

 

 

 

Графици за консултации, ФУЧ и втори час на класа

 

https://eg.lovechnet.com/grafik_konsultacii.pdf

 

https://eg.lovechnet.com/grafik_fuch.pdf

 

https://eg.lovechnet.com/grafik_vtori_chas_na_klasa.pdf

 

 

 

ДНЕВНО РАЗПИСАНИЕ

https://eg.lovechnet.com/dnevno_razpisanie.pdf

 

 

МЕРКИ ЗА РАБОТА В ПЕГ „ЕКЗАРХ ЙОСИФ I“, ГР. ЛОВЕЧ

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020 - 2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

https://eg.lovechnet.com/merki.pdf

 

 

https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/09/30/zapoved-rd-01-548-30-09-2020.pdf

 

https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/09/30/zapoved-rd-01-549-30-09-2020.pdf

 

 

ДИРЕКТОР, УЧИТЕЛ И УЧЕНИК ОТ ЕЗИКОВАТА ПОЛУЧИХА ПРИЗНАНИЕТО НА ЛОВЕШКАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ В ДЕНЯ НА СЪЕДИНЕНИЕТО

 

Емблематичният учител Найден Ангелов и световно признатият неврохирург проф. д-р Николай Райнов бяха удостоени със званието Почетен гражданин на гр. Ловеч, а почетен знак получи г-жа Стефка Милева, дългогодишен директор на Езиковата.

 

 

 

https://dnews.bg/media/066/lovech_pochetni01.m.jpg

 

 

НАСОКИ ЗА РАБОТА НА СИСТЕМАТА НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19:

https://www.mon.bg/upload/23750/nasoki-covid19_270820.pdf

 

ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В КОМПЮТЪРНАТА МРЕЖА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА, УЧИЛИЩЕТО И ИНТЕРНЕТ

https://sacp.government.bg/sites/default/files/SafeNet_DAZD2020.pdf

 

НАРЪЧНИК ЗА РОДИТЕЛИ

https://drive.google.com/file/d/19FPprH5evfjvAOG3q48QtgWmod6u1kBM/edit

 

 

 

 

Изпитна сесия август-септември: 28.08.2020г. - 09.09.2020г.

Поправителна сесия: 01.09.2020г.

Всички ученици е необходимо да подадат заявление за явяване на изпит по електронен път. Заявлението трябва да е сканирано и изпратено на fls@lovechnet.com в срок до 21.08.2020г.

 

 

31.07.2020

·         Свободни места след трети етап от класирането:

·         Немски и френски език - 1  

·         Френски и английски език - 4 

·         На 28.08.2020г. от 08,00 часа до 10,00 часа комисията приема:

1.      Заявление с подредени желания на кандидатстващите ученици за незаетите места след трети етап на класиране, което се завежда във входящия дневник;

2.      Оригинал на свидетелство за основно образование по чл. 130, ал.1 от ЗПУО;

3.      Оригинал на служебна бележка с резултатите от националното външно оценяване

На 28.08.2020г. от 10,00 часа до 10,30 часа извършва класиране на кандидадите по бал и желанание. На 28.08.2020г. в 10.30 часа обявява в училището класираните ученици на свободните места след трети етап на класиране. На 28.08.2020г. от 11,00 часа до 12,00 часа извършва записване на класираните.

Комисията работи в стая 101 на учебен корпус. Заповед 917/31.072020г.

 

 

График на дейностите по записване на ученици в 8 клас на ПЕГ"Екзарх Йосиф I" за учебната 2020/2021 г.

1. Записване след първо класиране или подаване на заявления за участие във второ класиране 14,15,16 юли 2020г.

2. Записване след второ класиране 21, 22  юли 2020г.

3.  Записване след трето класиране 30  юли 2020г.

Записването на учениците ще се извършва във Спортната зала на гимназията, съобразено с противоепидемичните мерки за сигурност.

РАБОТНО ВРЕМЕ на комисията 8.00 - 18.00 часа в посочените дни

Председател на комисията: Иванка Цветкова, тел. 0879590418

Важно!

График за провеждане на дистанционно обучение

 

Ние, дамите от INNER WHEEL КЛУБ Ловеч, реализирахме едно добро дело: по повод 24 май, решихме да помогнем не на абитуриент, а на едно момиче от подготвителен клас на Професионална езикова гимназия "Екзарх Йосиф I" гр. Ловеч. Едно чаровно и умно дете, останало без родители. Финансовата подкрепа не е най-важната, макар че е необходима. Но ние засвидетелствахме нашите добри чувства и готовност да съдействаме с каквото можем. Подадохме ръка ... Дано да бъде успешен житейският й път!

Д-р Росица Милчева, Президент на Инър Уийл клуб Ловеч 2019/2020

 

 

По случай 24 май - Ден на българската просвета, култура и на славянската писменост Ученически съвет към ПЕГ „Екзрах Йосиф I” организира литературен конкурс в две категорииесе и стихотворение. Бяха получени много добри произведения от талантливите ученици на Езиковата, затова беше трудно да се изберат победителите. В категория есе победителят е Бояна Боянова от 8 „А“ клас, чието есе е на темаБългарският езикзастрашен от промяната и чуждопоклонничеството“, а стихотворениетоКръстопът“ с тема "Виж ме, тук съммакар далеч" на Йоана Симеонова от 8 „Г“ клас е победителят във втората категория. още

70 години Ловешка езикова гимназия

Училищен вестник Вчера, Днес и Утре

 

9 май – Ден на Европа

По инициатива на Ученическия съвет към ПЕГ „Екзарх Йосиф I“ и със съдействието на Цветослав Тошев  - бивш възпитаник на гимназията, който направи кавър на химна на Европа „Одата на радостта“ и учениците Стефан Федерчев и Зори Банкова, които изпълниха песента „Cheap Thrills“, отбелязваме денят на Европа чрез онлайн музикален поздрав. Честит празник! още

70 години Ловешка езикова гимназия

Виртуална изложба по случай 180 години от рождението на патрона на Профилирана езикова гимназия  в Ловеч -  Екзарх Йосиф I. още

70 години Ловешка езикова гимназия

Уважаеми Езиковци,

Във връзка с обявеното извънредно положение в страната до 13.04.2020г., ви уведомяваме, че дългоочаквания празник на Езиковата, планиран за отбелязване на 70-годишния юбилей на 10.04.2020г. се отлага за неопределено време. 

Важно!

Актуална информация за учебния процес ще получавате в електронния дневник

26.02.2020

В Международния ден против тормоза в училище учениците от 12 „е” клас на ПЕГ „Екзарх Йосиф І”- гр. Ловеч, с класен ръководител Цонка Накова, проявиха самоинициатива и заедно посетиха „Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания „Лале”- гр. Ловеч. Идеята се заражда предвид предстоящото завършване на учениците, раздялата им с класната стая и една прекрасна коледна украса, която решават да предоставят на децата от дома, за да „радва и тях, както досега е красяла и създавала празнично настроение в тяхната класна стая„ - според думите на Ралица от 12 „е”. Децата бяха зарадвани с предварително подготвени пакети с лакомства, много занимателни игри и мартенички за предстоящия празник. Учениците от езиковата гимназия пък бяха посрещнати с песни и ръчно изработени сърца и послания, като всеки от тях получи розов балон.

70 години Ловешка езикова гимназия

Националното състезание по математика за ученици от профилирани гимназии и паралелки на средни училища с чуждоезиков профил ще се проведе в периода 13.03.2020г. - 15.03.2020г.

Заявка за участие в състезанието се подават по образец до 29.02.2020г. на адрес: fls@lovechnet.com и ruo_lovech@abv.bg

24.02.2020

На 22.02.2020г. в ПЕГ „Екзарх Йосиф I” се състоя изпит за френска езикова диплома (DELF) за нива В1 и В2 по общата Европейска езикова рамка. Изпитни центрове в България има в София, Стара Загора, Варна и Бургас. Езиковата в Ловеч за първа година е център за провеждане на изпита към изпитен център Френски институт в България, който бе разкрит с цел удобство за учениците, които изучават френски език в централна северна България. Тази година за явяване на изпит се записват 26 ученици от 10, 11 и 12 клас от Ловеч и 3 ученици от Плевен. Те трябваше да покажат придобитите знания и умения в 2 етапа – писмен изпит, включващ компонентите слушане с разбиране, четене с разбиране и писмено изразяване, и устен изпит. Комисиите, оценяващи устното представяне на учениците, бяха съставени от хабилитираните представители Евелина Петрова и Мари Порфирис от Френския културен институт и Галина Петкова и Ивета Семова от ПЕГ „Екзарх Йосиф I”.

24.02.2020

Събраната сума 7058 лв. от благотворителния концерт ,,Заедно за Кольо” беше успешно преведена по сметката на неговите родители.
Още веднъж благодарим за съпричастността Ви!

70 години Ловешка езикова гимназия

Възстановка от основаването на Езиковата гимназия в Ловеч даде старт на мероприятията по отбелязване на 70-годишнината на първото езиково училище в България.

На 15-ти февруари 1950 г. помощник министърът на народната просвета Петко Иванов открива в Ловеч единствената тогава в страната гимназия за чужди езици, а в деня на отбелязването на 70-годишния юбилей през февруари 2020-та г. в двора на училището беше представена възстановка по запазени документи и спомени от онова време. Целта на театралната сценка е да създаде зрими впечатления от важното събитие. Инициативата е на ученическия съвет на Профилираната езикова гимназия „Екзарх Йосиф I”, в която в момента се обучават ученици от над 10 области от страната.

За празника дойдоха заместник министърът на образованието Таня Михайлова, председателят на ОбС в Ловеч Петър Цолов, депутатите Иван Миховски, Калин Василев и Милко Недялков, зам.-областният управител Илиян Тодоров, зам.- кметът на Община Ловеч Венцислав Христов, секретарят на Община Ловеч Даниела Цанова, главният архитект на Община Ловеч Минчо Петков, Еленко Начев, началник на Регионалното управление по образованието, общински съветници, бивши ученици, учители и директори. още

70 години Ловешка езикова гимназия

ЮБИЛЕЕН ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

ДО ДИРЕКТОРА РАДОСЛАВ ХИТОВ

на ПЕГ „ЕКЗАРХ ЙОСИФ I”, ГРАД ЛОВЕЧ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ХИТОВ,

 По случай 70-годишнината от основаването на Първата  държавна гимназия за чужди езици, град Ловеч ви поздравяваме най-сърдечно за Празника на 15 февруари 1950 г. – ОТКРИВАНЕТО НА ГИМНАЗИЯТА.

Пожелаваме на Вас, на учителския, административния състав и на всички ваши възпитаници крепко здраве, много успехи, бодрост и смелост за преодоляване на трудностите в благородното ви поприще.

Пожелаваме ви също упорит труд за извисяване на обучението и възпитанието на най-високите нива, каквато е традицията в нашето прекрасно Училище.

Пожелаваме от душа учениците ви и след завършване на гимназиалния курс да пазят в сърцата си светлите чувства на обич, другарство, взаимопомощ, каквито традиции се родиха от нас и оцеляха и до днешните поколения.

От възпитаниците  на I-ви и II-ри

випуски на СУЧЕ, 1950-1953, 1954 г. 

 

 

Среща на Випуск 1990 - 10.04.2020г. За контакт: Павлина Зарчева - тел.: 0879 590 411, e-mailpszarcheva@yahoo.co.uk

 

Каузата на коледния концерт

Всяка година каузата на коледния концерт, който се организира ежегодно от 11 клас в ПЕГ „Екзарх Йосиф I”, е различна. Тази година обаче учениците решиха да помогнат на своята съученичка, на която й предстоят важни операции. В последната седмица на месец януари, събраните средства от коледния концерт бяха предадени на Екатерина Кърчева.

„Последните няколко месеца за мен бяха изпълнени с милиони причини да изгубя надеждата, че някога отново ще имам шанс за нормален живот. Но днес едни мои съученици, малки на години, но с огромни сърца се постараха да ми помогнат да не губя тази надежда. Благодаря ви, че ви има!“, сподели талантливата дванадесетокласничка в социалните мрежи.

 

Огромен успех за ПЕГ „Екзарх Йосиф I“ – гр. Ловеч

Международният конкурс Juvenes Translatores (Млади преводачи), организиран от Главна дирекция ,,Писмени преводи“ на Европейската комисия, се проведе на 21 ноември 2019 г. В него взеха участие най-добрите млади преводачи на Европейския съюз, от избраните на случаен принцип 751 регистрирани училища от страните-членки на ЕС. В този списък попаднаха 17 български училища, сред които и ПЕГ „Екзарх Йосиф I“.

В деня на състезанието, петима ученици от 11 клас направиха онлайн превод (съответно от испански, немски, английски и френски език на български език) в рамките на регламентирания един астрономически час.

За наша огромна радост, победителят за 2019 г. за България в конкурса е Ан-Никол Мартинчева с превод от испански на български език. Любопитен факт е, че тя изучава испански като втори чужд език. Ан-Никол ще участва в официалната церемония по награждаване на 28-те победители в конкурса, която ще се проведе през април 2020 г. в Брюксел.

В допълнение, едно от общо седемте специални отличия за български преводи с много високо качество също отива при ученичка от гимназията - Антония Радославова - за превода й от немски на български език. още

 

Убедителен успех на устните изпити за немския сертификат DSD II в Ловешката Езикова

От 13 до 20 декември в ПЕГ „Екзарх Йосиф I“ се проведоха устните изпити за сертификата „Немска езикова диплома II“ за нива В2 и С1. Випускът на 12 клас постигна много убедителни резултати: явиха се 98 % от учениците в немските класове. За първи път толкова голям брой : 60 ученици получиха най-високото ниво С1, 11 – ниво В2. След интензивна подготовка през последните три години, сега  те показаха задълбочени знания по техните проекти и аргументирано говориха по различни актуални теми. Този висок резултат доказва, че политиката на училищното ръководство: всички желаещи да получават шанс за подготовка за изпита, е правилната посока. Постигнатото се дължи преди всичко на силната мотивация и положения труд на младите хора, но и не в малка степен на неуморните усилия и голямата отдаденост на всички преподаватели по немски език. Неоценима подкрепа на учениците и учителите оказва регионалният координатор за изпита и учител в гимназията Ева Цик от Германия, която вдъхновява всички да дадат най-доброто от себе си. Писмените изпитни компоненти се оценяват в Германия и резултатите се очакват пре февруари.

20.12.2019

Най-добрата ученичка в България по испански език като втори чужд език учи в Езикова гимназия – Ловеч още

21.11.2019

На 16 и 17.11.2019 г. в гр. Копривщица се проведе ХІІ Национално състезание по ключови компетентности по природни науки. Учениците от VІІІ А клас на ПЕГ „Екзарх Йосиф І“ представиха област Ловеч на това състезание. Участниците бяха разпределени в десет отбора - по шест ученика в отбор, на случаен принцип. Първия ден отборите решаваха четири теоретични задачи, а втория две експериментални задачи. Учениците от езикова гимназия показаха отлични знания по природни науки, бърза ориентация и логическо мислене. Класирането беше отборно. Отборът на Стела Драгоманска зае трето място.https://www.facebook.com/ezikovata.lovech/

20.11.2019

Инициативен комитет от възпитаници и учители от ПЕГ „Екзарх Йосиф I” съвместно с ръководството на Община Ловеч и РУО- Ловеч организират тържествено честване на 90-годишнината на дългогодишния, обичан от поколения езиковци, учител по български език и литература Найден Ангелов. Събитието ще се състои на зо. ноември от 17 часа в „Зала Америка за България” на Езиковата гимназия.https://www.facebook.com/ezikovata.lovech/

 

АЗБУКИ: Педагози, които вдъхновяват още

 

Минимални балове на приетите ученици след трето класиране:

Профил Чужди езици - Немски език с английски език - 424

Профил Чужди езици - Немски език с испански език - 323

Профил Чужди езици - Немски език с френски език - 315.5

Профил Чужди езици - Английски език с немски език - 354

Профил Чужди езици - Английски език с испански език - 312

Профил Чужди езици - Френски език с английски език - 291

25.10.2019

Покана за заседание на Обществения съвет

 

График за провеждане на изпитите от септемврийска сесия на учебната 2018/2019г.

 

Свободни места за учебната 2019/2020г.