Пореден успех за ПЕГ „Екзарх Йосиф I“ - Ловеч!

            Езиковата гимназия е сред шестте акредитирани български организации в сектор „Училищно образование“ по Програма „Еразъм+“, което дава възможност за опростен достъп до възможностите за финансиране по линия на Ключова дейност 1 за периода 2021 – 2027 г.

            Основната цел на ПЕГ „Екзарх Йосиф I“  е да се постигнат високи и трайни постижения в профилираното обучение на учениците, което ще гарантира бъдещото им кариерно развитие на международния пазар. При подготовката на проектопредложението избраната за целта училищна комисия се запозна в детайли с националните и европейските политики и стратегии за бъдещия програмен период. С общи усилия беше създадена Стратегия за интернационализация на училището. След задълбочен анализ на текущото състояние на международните обменни практики и приоритетите на ЕК за следващия програмен период бяха набелязани стратегическите цели на училището и беше изготвен ориентировъчен график на физическите мобилности, които ще засилят процесите на глобализация на образователния процес.

            Като акредитирана организация ПЕГ „Екзарх Йосиф I“ ще следва стриктно набора от „Еразъм“ стандартите за качество, които са готова рецепта за успех.

 

 

Заповеди РЗИ-Ловеч

http://rzi-lovech.bg/63.pdf

http://rzi-lovech.bg/Untitled.FR10.pdf

 

Със  Заповед РД 01-57/15.03.2021 г. на РЗИ – Ловеч учениците от 5. до 12. клас преминават от 17.03. до 02.04.2021 г. в обучение от разстояние в електронна среда.

 

ПЕГ „Екзарх Йосиф I“ в Ловеч - с актуализирана информация в немския сайт pasch-net.de

 

PASCH е световна мрежа на училищата, в които интензивно се изучава немски език и се провеждат изпити за езиковите сертификати DSD I и DSD II, подготовката за които е безплатна за учениците.

Международната програма PASCH (на български: „училища  - партньори за бъдещето“) възниква в Германия през 2008 година по инициатива на тогавашния външен министър на Германия и по-късно президент на страната Франк Валтер Щаинмайер.  Целта на програмата е да свърже ученици и преподаватели от целия свят и да подпомага обучението по немски език чрез организиране на международни проекти, обучителни семинари, ученически обмени, изпращане на немски учители. Повече от 2000 са PASCH-училищата в света. Финансирането на различните pasch-инициативи се осъществява чрез министерството на външните работи на Германия. Ловешката Езикова, първата държавна езикова гимназия в България с преподаване на немски език , e включена в тази програма още през 2009 година. Сега на сайта може да се прочете актуализарана информация за училището.

 

https://www.pasch-net.de/de/pasch-schulen/schulportraets/europa/bgr/fremdsprachengymnasium-exarch-.html

 

  https://www.pasch-net.de/assets/img/logos/logo-transparent.svg

Със своя заповед министърът на здравеопазването удължава срока на
въведените в страната временни противоепидемични мерки, считано от 1
февруари до 30 април.

Със заповедта се допускат присъствените учебни занятия и за учениците от 5-и до 12-и клас при спазването на следния график:

 

- от 4.02.2021 г. до 17.02.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 7, 8 и 12 клас;

 

- от 18.02.2021 г. до 2.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 5, 10 и 11 клас;

 

- от 4.03.2021 г. до 17.03.2021 г.  – присъствено се обучават учениците в 6, 9 и 12 клас.

https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2021/01/26/zapowed-rd-01-52-26-01-2021.pdf

 

 

Заповед № РД-01-20/15.01.2021 г.

 

 

 

Когато има екип

„Екипната работа е присъща за нашата гимназия. Голяма част от колегите сме нейни възпитаници и знаем какво е да се учи и преподава предмет на чужд език. И дойде времето това, което години е събирано и проверено в практиката, да бъде оформено като структурирано учебно помагало“. Това коментира за „Аз-буки“ Радослав Хитов, директор на Профилираната езикова гимназия „Екзарх Йосиф I“
– Ловеч. Авторски екипи от нейни педагози създават 6 от 14-те учебни помагала за изучаване на предмети на чужд език по Националната програма „Разработване на учебни помагала и на методически ръководства, оценяване и одобряване на проекти на учебни помагала за подпомагане на обучението, организирано в чужбина, на проекти на учебници и на проекти на учебни комплекти“ за 2020 г.

https://press.azbuki.bg/novini-2021/broj-2-2021/kogato-ima-ekip/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕГ „Екзарх Йосиф I“-гр. Ловеч  получи званието LabelFrancÉducation - Звание за гимназиите с най-високо ниво на преподаване на френски език в България присъждано от Френското външно министерство.

 

 

Стартирало през 2012 г., LabelFrancÉducation е звание давано на училищата в чужбина, които участват в разпространяването на влиянието на френския език и култура, като част от националното им образование,. Признават се и се ценият усилията на учебните заведения, публични или частни, които предлагат на своите ученици  усилено изучаване на езика и преподаване на предмети на френски език, което им дава възможност да открият многообразието на езика. Също така има за цел  да насърчи ученици и родители към едно билингвално франкофонско обучение  в чужбина, на високо ниво  и с много добри постижения. 

Това звание за качество се присъжда от френското министерство на външните работи, след като се произнесе междуведомствена консултативна комисия, съставена от представители на френското министерство на външните работи, министерството на образованието на Франция, на Агенцията за обучение на френски език в чужбина и френската светска мисия.

 

Учениците от 11 клас на ПЕГ „Екзарх Йосиф I“-гр. Ловеч - Емилиян Димитров Андреев и Кристина Бисер Иванова са стипендианти в област „хуманитарни и езици“ на „Американска фондация за България – клон България“, за учебната 2020-21 година – честито!

„Вие сте избрани да получите парична награда за вашите усилия, труд и умения, които надхвърлят изискванията на задължителните образователни стандарти. Всеки от вас заслужава да бъде поощрен и награден за това, което прави извън учебните си задължения. 

Скъпи девойки и младежи, тази и миналата учебна година очевидно са различни и особени. Цялото земно кълбо бе застигнато от голямо зло, което пречи на обичайния ни живот. И богати, и бедни страни се борят според силите си с невиждана от десетилетия пандемия. Надеждата ни е, че скоро светът ще започне да се завръща към онази нормалност, с която бяхме свикнали преди есента на 2019 година. Хиляди учени от десетки страни, както никога досега, се надпреварват с времето,  за да създадат лекарство за непозната и коварна болест. Милиони са заразени, а стотици хиляди вече станаха жертва на вируса. 

Но злото често ни кара да се стараем да бъдем по-добри. Със семействата си, със съучениците си, с учителите и приятелите ни - в заниманията си. „

 

От 2004 година насам „Американска фондация за България“ дава стипендии на ученици от средния етап на образование в България за техните изключителни постижения в обучението им, в извънкласни дейности и отличен успех. Вече няколко хиляди млади българи са били част от програмата на фондацията. Медалисти от международни олимпиади по природни науки, носители на награди от международни музикални конкурси, национални първенци по изкуства, литература и чужди езици. Много от тях са завършили някои от най-престижните университети по света. Някои работят в световни лидери като „Гугъл“, „Фейсбук“, „Дропбокс“ или пък във водещи финансови компании. Други продължават развитието си в науката като водещи преподаватели и изследователи в академични институции по цял свят. Мнозина остават в България и успешно изграждат живота си тук.

Списъци със стипендиантите в следните категории можете да видите: хуманитарни и езици; изкуства; природни науки;

 

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

НАЦИОНАЛНО МНОГОЕЗИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ 2020/2021 ГОДИНА

Национален кръг – 21.11.2020 година

ГРАМОТА

ЗА ВТОРО МЯСТО

НЕДА МИЛЧЕВА МИТЕВА

XI клас в ПЕГ „Екзарх Йосиф I-Ловеч

I чужд език-немски/ I I чужд език-английски

 

Таня Михайлова

Заместник –министър на образованието и науката

ftp://ezikova@eg.lovechnet.com/site/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B0.jpg

 

 

 

МОН даде положителна оценка на помагалата, изработени от авторски екипи на Езиковата гимназия в Ловеч

 

https://i0.wp.com/lovechtoday.eu/wp-content/uploads/2020/12/езикова.jpg?resize=300%2C225&ssl=1

Положителна оценка в процеса на оценяване са получили учебните помагала, разработени от авторски екипи към Профилирана езикова гимназия „Екзарх Йосиф Първи“ в Ловеч. Това става ясно от писмо на Министерството на образованието и науката, изпратено до директора на гимназията Радослав Хитов с копие до отдел „Образование, култура, вероизповедания, туризъм“ в Община Ловеч. Писмото е във връзка с изпълнението на модул „Разработване на учебни помагала и на методически ръководства, оценяване и одобряване на проекти на учебни помагала за подпомагане на обучението, организирано в чужбина, на проекти на учебници и на проекти на учебни комплекти“.
Учебните помагала са по биология и здравно образование за 10 клас на френски език, по биология и здравно образование за 10 клас на английски език, по география и икономика за 9 клас на английски език, по география и икономика за 9 клас на немски език, по история и цивилизации за 9 клас на английски език и по история и цивилизации за 9 клас на немски език.
Средствата, необходими на училището за изплащане на дейностите по разработване на учебните помагала, е в размер на 134 800 лева. Те са осигурени с Постановление на МС № 334 от 03.12.2020 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2020 г. за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на обществото. Предоставените средства трябва да бъдат усвоени до края на бюджетната 2020 г.

 

 

СПЕЦИАЛНА СОЦИАЛНА СТИПЕНДИЯ ЗА 2021/2022 ГОДИНА В НЕМСКАТА ЧАСТ НА ШВЕЙЦАРИЯ

Youth For Understanding (YFU) е неправителствена организация, лидер в междукултурния обмен и образователните програми повече от 60 години.

 

YFU Швейцария и YFU България ще дадат шанс на един от вас да изживее незабравима година на обмен с финансовата подкрепа на двете организации! Специалната социална стипендия е в размер на 8 000 лева и дава възможност на един ученик между 14 и 17 години да сбъдне своя мечта, потапяйки се в магията на Швейцария за една учебна година! Ако искаш да опиташ нещо различно, да се осмелиш да мечтаеш и да развиеш езиковите си познания по немски език - кандидатствай чрез попълване на онлайн формуляр на нашия уебсайт: 

https://yfu.bg/countries/switzerland/

Кандидатури за стипендии се приемат до 20 декември 2020 г.”

 

 

Заповед № РД09-3472/27.11.2020 г. за изменение и допълнение на Заповед № РД09-2118/28.08.2020 г. за определяне на график на учебното време за учебната 2020/2021 година (публ. 30.11.2020 г.)

 

На 19 ноември учениците от ПЕГ „Екзарх Йосиф I“ отбелязаха Международния ден без тютюнопушене!

 

Как възниква идеята, която в последствие прераства в национален ден без тютюнопушене?

За първи път през 1971 година, в град Рандолф, американецът Артър Р. Малейни накарал своите съграждани да спрат да пушат поне за един ден. По този начин те спестили средства, изразходвани за ежедневната им нужда от цигари и с тях основали фонд към местното училище за отпускане на стипендии.

Този ден вече се отбелязва и в много други страни по света, тъй като се чества официално и от Международния съюз за борба с рака (UICC).

Учениците от ПЕГ „Екзарх Йосиф I“ се включиха в инициативата като направиха изложба на авторски картини по темата във фоайето на училището. Доброволци раздаваха стикери с надпис: Аз не пуша-последвай ме и ти!“. Ученици от 9 „е“ клас излязоха в знак на съпричастност и почистиха района около училището с мотото: „Да изчистим природата около нас и спрем замърсяването!“

 

 

Важно!

https://www.mon.bg/upload/24492/zap3310_maski_18112020.pdf

Носенето на лични предпазни средства за лице (защитна маска/защитен шлем) е задължително:

 а) за всички ученици, педагогически специалисти, непедагогически персонал, както и за външни за институцията лица, в общите закрити части на учебната сграда – преддверие, фоайета, стълбища, коридори, санитарни възли, медицински кабинет, учителска стая, библиотека, бюфет и столова (освен при хранене) и др.;

      б) за всички ученици от 5. – 12. клас и за всички педагогически специалисти в класните стаи и в другите учебни помещения – кабинети, работилници, лаборатории; в) в училищния двор, когато се смесват ученици от различни паралелки.

 

 

 

Резултати многоезично състезание 2020 г.

file:///C:/Users/Computer/Desktop/olimpiadi/rezultati_mnogoezichno_sastezanie_2020.pdf

 

 

 

„КОМИСИЯ „ФУЛБРАЙТ“: КОНКУРС ЗА СТИПЕНДИИ
“OPPORTUNITY FUNDS” ЗА УЧЕНИЦИ В 11 КЛАС, КРАЕН
СРОК – 3 ЯНУАРИ 2021“.
КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ПРОГРАМАТА:
Правителството на САЩ осигурява 10
СТИПЕНДИИ, ПО $5000 ДОЛАРА ВСЯКА, за
подготовка на талантливи български
ученици в 11 клас за кандидатстване в
американски висши училища и
отпътуване в САЩ.
Целта е да помогнем на ученици от
семейства, които изпитват финансови
затруднения /СЪС СРЕДНО-МЕСЕЧЕН ДОХОД
ЗА 2021 Г. ДО 3000 ЛВ./
КРАЙНИЯТ СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ Е 3
ЯНУАРИ 2021 Г.
Подробна информация и документи за
участие в конкурса ще намерите тук:
http://www.fulbright.bg/bg/obrazovatelni-deynosti/konsultantska-deiynost/opportunity-funds-bulgaria/

 

16 ноември - Международен ден на толерантността

 

Принципи на толерантността:     

  

-          Лесно е да мразиш, трудно е да обичаш.

-          Един за всички, всички за един!

-          Рамките ограничават човешкия дух.

-          Ако потърсиш доброто във всекиго, ще го намериш и в себе си.

-          Не издигай стени!

-          Търпение, доброжелателност, разбиране.

-          Не бъди безразличен!

-          Обичай!

-          Старай се да си искрен, добронамерен, сдържан, отстъпчив!

  Това е да бъдеш ЧОВЕК!

 

     Когато говорим за толерантност на едно общество може би е добре първо да се замислим за нашата лична толерантност.
      И ако досега не сме мислили над тези въпроси, може да го направим именно на 16 ноември.

                                             

                                                     Опознай различните от теб!

 

 

 

 

 

Уважаеми родители, ученици и колеги, 

Със заповед на министъра на здравеопазването от 27.10.2020 година се въвеждат допълнителни противоепидемични мерки в държавата, а именно:

 

 

В тази връзка Ви информирам, че считано от 29.10.2020 година до 11.11.2020 година включително в ПЕГ „Екзарх Йосиф I“ учебните занятия ще се провеждат дистанционно.

 

С пожелание за здраве,

Радослав Хитов, директор на ПЕГ „Екзарх Йосиф I


Заповед №-РД-01-626/27.10.2020 г.

 

 

АЛГОРИТЪМ ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ СЛУЧАЙ НА КОВИД-19 В ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ

Алгоритъм за действие при случай на COVID-19 в образователна институция

 

 

 02.11.2020 година - неприсъствен и неучебен ден за системата на училищното образование

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1-29505/23.10.2020 г., Ви уведомявам, че съгласно чл. 154, ал. 1 от Кодекса на труда 1 ноември – Ден на народните будители, е официален празник и е неприсъствен за всички учебни заведения.

През 2020 година празникът 1 ноември е в неделя и на основание чл. 154, ал. 2 от Кодекса на труда 2 ноември (понеделник) е неприсъствен за всички учебни заведения.
 

 

Присъствените учебни занятия в институциите от системата на предучилищното и училищното образование се провеждат в съответствие с изготвените от Министерство на образованието и науката и Министерство на здравеопазването Насоки за работа на системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19, публикувани на интернет страницата на Министерство на образованието и науката.

 

Заповед №-РД-01-619/23.10.2020 г.

 

От  22 октомври се въвежда противоепидемична мярка за носенето на маска или друго средство, покриващо носа и устата, на открито. Тя ще важи при струпване на хора и невъзможност за спазване на физическа дистанция от 1,5 м от гражданите.

 

Заповед № РД-01-609/21.10.2020 г.

 

 

 

 

Графици за консултации, ФУЧ и втори час на класа

 

https://eg.lovechnet.com/grafik_konsultacii.pdf

 

https://eg.lovechnet.com/grafik_fuch.pdf

 

https://eg.lovechnet.com/grafik_vtori_chas_na_klasa.pdf

 

 

 

ДНЕВНО РАЗПИСАНИЕ

https://eg.lovechnet.com/dnevno_razpisanie.pdf

 

 

МЕРКИ ЗА РАБОТА В ПЕГ „ЕКЗАРХ ЙОСИФ I“, ГР. ЛОВЕЧ

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020 - 2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

https://eg.lovechnet.com/merki.pdf

 

 

https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/09/30/zapoved-rd-01-548-30-09-2020.pdf

 

https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/09/30/zapoved-rd-01-549-30-09-2020.pdf

 

 

ДИРЕКТОР, УЧИТЕЛ И УЧЕНИК ОТ ЕЗИКОВАТА ПОЛУЧИХА ПРИЗНАНИЕТО НА ЛОВЕШКАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ В ДЕНЯ НА СЪЕДИНЕНИЕТО

 

Емблематичният учител Найден Ангелов и световно признатият неврохирург проф. д-р Николай Райнов бяха удостоени със званието Почетен гражданин на гр. Ловеч, а почетен знак получи г-жа Стефка Милева, дългогодишен директор на Езиковата.

 

 

 

 

 

НАСОКИ ЗА РАБОТА НА СИСТЕМАТА НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19:

https://www.mon.bg/upload/23750/nasoki-covid19_270820.pdf

 

ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В КОМПЮТЪРНАТА МРЕЖА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА, УЧИЛИЩЕТО И ИНТЕРНЕТ

https://sacp.government.bg/sites/default/files/SafeNet_DAZD2020.pdf

 

НАРЪЧНИК ЗА РОДИТЕЛИ

https://drive.google.com/file/d/19FPprH5evfjvAOG3q48QtgWmod6u1kBM/edit

 

 

 

 

Изпитна сесия август-септември: 28.08.2020г. - 09.09.2020г.

Поправителна сесия: 01.09.2020г.

Всички ученици е необходимо да подадат заявление за явяване на изпит по електронен път. Заявлението трябва да е сканирано и изпратено на fls@lovechnet.com в срок до 21.08.2020г.

 

 

31.07.2020

·         Свободни места след трети етап от класирането:

·         Немски и френски език - 1  

·         Френски и английски език - 4 

·         На 28.08.2020г. от 08,00 часа до 10,00 часа комисията приема:

1.      Заявление с подредени желания на кандидатстващите ученици за незаетите места след трети етап на класиране, което се завежда във входящия дневник;

2.      Оригинал на свидетелство за основно образование по чл. 130, ал.1 от ЗПУО;

3.      Оригинал на служебна бележка с резултатите от националното външно оценяване

На 28.08.2020г. от 10,00 часа до 10,30 часа извършва класиране на кандидадите по бал и желанание. На 28.08.2020г. в 10.30 часа обявява в училището класираните ученици на свободните места след трети етап на класиране. На 28.08.2020г. от 11,00 часа до 12,00 часа извършва записване на класираните.

Комисията работи в стая 101 на учебен корпус. Заповед 917/31.072020г.

 

 

График на дейностите по записване на ученици в 8 клас на ПЕГ"Екзарх Йосиф I" за учебната 2020/2021 г.

1. Записване след първо класиране или подаване на заявления за участие във второ класиране 14,15,16 юли 2020г.

2. Записване след второ класиране 21, 22  юли 2020г.

3.  Записване след трето класиране 30  юли 2020г.

Записването на учениците ще се извършва във Спортната зала на гимназията, съобразено с противоепидемичните мерки за сигурност.

РАБОТНО ВРЕМЕ на комисията 8.00 - 18.00 часа в посочените дни

Председател на комисията: Иванка Цветкова, тел. 0879590418

Важно!

График за провеждане на дистанционно обучение

 

Ние, дамите от INNER WHEEL КЛУБ Ловеч, реализирахме едно добро дело: по повод 24 май, решихме да помогнем не на абитуриент, а на едно момиче от подготвителен клас на Професионална езикова гимназия "Екзарх Йосиф I" гр. Ловеч. Едно чаровно и умно дете, останало без родители. Финансовата подкрепа не е най-важната, макар че е необходима. Но ние засвидетелствахме нашите добри чувства и готовност да съдействаме с каквото можем. Подадохме ръка ... Дано да бъде успешен житейският й път!

Д-р Росица Милчева, Президент на Инър Уийл клуб Ловеч 2019/2020

 

 

По случай 24 май - Ден на българската просвета, култура и на славянската писменост Ученически съвет към ПЕГ „Екзрах Йосиф I” организира литературен конкурс в две категорииесе и стихотворение. Бяха получени много добри произведения от талантливите ученици на Езиковата, затова беше трудно да се изберат победителите. В категория есе победителят е Бояна Боянова от 8 „А“ клас, чието есе е на темаБългарският езикзастрашен от промяната и чуждопоклонничеството“, а стихотворениетоКръстопът“ с тема "Виж ме, тук съммакар далеч" на Йоана Симеонова от 8 „Г“ клас е победителят във втората категория. още

70 години Ловешка езикова гимназия

Училищен вестник Вчера, Днес и Утре

 

9 май – Ден на Европа

По инициатива на Ученическия съвет към ПЕГ „Екзарх Йосиф I“ и със съдействието на Цветослав Тошев  - бивш възпитаник на гимназията, който направи кавър на химна на Европа „Одата на радостта“ и учениците Стефан Федерчев и Зори Банкова, които изпълниха песента „Cheap Thrills“, отбелязваме денят на Европа чрез онлайн музикален поздрав. Честит празник! още

70 години Ловешка езикова гимназия

Виртуална изложба по случай 180 години от рождението на патрона на Профилирана езикова гимназия  в Ловеч -  Екзарх Йосиф I. още

70 години Ловешка езикова гимназия

Уважаеми Езиковци,

Във връзка с обявеното извънредно положение в страната до 13.04.2020г., ви уведомяваме, че дългоочаквания празник на Езиковата, планиран за отбелязване на 70-годишния юбилей на 10.04.2020г. се отлага за неопределено време. 

Важно!

Актуална информация за учебния процес ще получавате в електронния дневник

26.02.2020

В Международния ден против тормоза в училище учениците от 12 „е” клас на ПЕГ „Екзарх Йосиф І”- гр. Ловеч, с класен ръководител Цонка Накова, проявиха самоинициатива и заедно посетиха „Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания „Лале”- гр. Ловеч. Идеята се заражда предвид предстоящото завършване на учениците, раздялата им с класната стая и една прекрасна коледна украса, която решават да предоставят на децата от дома, за да „радва и тях, както досега е красяла и създавала празнично настроение в тяхната класна стая„ - според думите на Ралица от 12 „е”. Децата бяха зарадвани с предварително подготвени пакети с лакомства, много занимателни игри и мартенички за предстоящия празник. Учениците от езиковата гимназия пък бяха посрещнати с песни и ръчно изработени сърца и послания, като всеки от тях получи розов балон.

70 години Ловешка езикова гимназия

Националното състезание по математика за ученици от профилирани гимназии и паралелки на средни училища с чуждоезиков профил ще се проведе в периода 13.03.2020г. - 15.03.2020г.

Заявка за участие в състезанието се подават по образец до 29.02.2020г. на адрес: fls@lovechnet.com и ruo_lovech@abv.bg

24.02.2020

На 22.02.2020г. в ПЕГ „Екзарх Йосиф I” се състоя изпит за френска езикова диплома (DELF) за нива В1 и В2 по общата Европейска езикова рамка. Изпитни центрове в България има в София, Стара Загора, Варна и Бургас. Езиковата в Ловеч за първа година е център за провеждане на изпита към изпитен център Френски институт в България, който бе разкрит с цел удобство за учениците, които изучават френски език в централна северна България. Тази година за явяване на изпит се записват 26 ученици от 10, 11 и 12 клас от Ловеч и 3 ученици от Плевен. Те трябваше да покажат придобитите знания и умения в 2 етапа – писмен изпит, включващ компонентите слушане с разбиране, четене с разбиране и писмено изразяване, и устен изпит. Комисиите, оценяващи устното представяне на учениците, бяха съставени от хабилитираните представители Евелина Петрова и Мари Порфирис от Френския културен институт и Галина Петкова и Ивета Семова от ПЕГ „Екзарх Йосиф I”.

24.02.2020

Събраната сума 7058 лв. от благотворителния концерт ,,Заедно за Кольо” беше успешно преведена по сметката на неговите родители.
Още веднъж благодарим за съпричастността Ви!

70 години Ловешка езикова гимназия

Възстановка от основаването на Езиковата гимназия в Ловеч даде старт на мероприятията по отбелязване на 70-годишнината на първото езиково училище в България.

На 15-ти февруари 1950 г. помощник министърът на народната просвета Петко Иванов открива в Ловеч единствената тогава в страната гимназия за чужди езици, а в деня на отбелязването на 70-годишния юбилей през февруари 2020-та г. в двора на училището беше представена възстановка по запазени документи и спомени от онова време. Целта на театралната сценка е да създаде зрими впечатления от важното събитие. Инициативата е на ученическия съвет на Профилираната езикова гимназия „Екзарх Йосиф I”, в която в момента се обучават ученици от над 10 области от страната.

За празника дойдоха заместник министърът на образованието Таня Михайлова, председателят на ОбС в Ловеч Петър Цолов, депутатите Иван Миховски, Калин Василев и Милко Недялков, зам.-областният управител Илиян Тодоров, зам.- кметът на Община Ловеч Венцислав Христов, секретарят на Община Ловеч Даниела Цанова, главният архитект на Община Ловеч Минчо Петков, Еленко Начев, началник на Регионалното управление по образованието, общински съветници, бивши ученици, учители и директори. още

70 години Ловешка езикова гимназия

ЮБИЛЕЕН ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

ДО ДИРЕКТОРА РАДОСЛАВ ХИТОВ

на ПЕГ „ЕКЗАРХ ЙОСИФ I”, ГРАД ЛОВЕЧ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ХИТОВ,

 По случай 70-годишнината от основаването на Първата  държавна гимназия за чужди езици, град Ловеч ви поздравяваме най-сърдечно за Празника на 15 февруари 1950 г. – ОТКРИВАНЕТО НА ГИМНАЗИЯТА.

Пожелаваме на Вас, на учителския, административния състав и на всички ваши възпитаници крепко здраве, много успехи, бодрост и смелост за преодоляване на трудностите в благородното ви поприще.

Пожелаваме ви също упорит труд за извисяване на обучението и възпитанието на най-високите нива, каквато е традицията в нашето прекрасно Училище.

Пожелаваме от душа учениците ви и след завършване на гимназиалния курс да пазят в сърцата си светлите чувства на обич, другарство, взаимопомощ, каквито традиции се родиха от нас и оцеляха и до днешните поколения.

От възпитаниците  на I-ви и II-ри

випуски на СУЧЕ, 1950-1953, 1954 г. 

 

 

Среща на Випуск 1990 - 10.04.2020г. За контакт: Павлина Зарчева - тел.: 0879 590 411, e-mailpszarcheva@yahoo.co.uk

 

Каузата на коледния концерт

Всяка година каузата на коледния концерт, който се организира ежегодно от 11 клас в ПЕГ „Екзарх Йосиф I”, е различна. Тази година обаче учениците решиха да помогнат на своята съученичка, на която й предстоят важни операции. В последната седмица на месец януари, събраните средства от коледния концерт бяха предадени на Екатерина Кърчева.

„Последните няколко месеца за мен бяха изпълнени с милиони причини да изгубя надеждата, че някога отново ще имам шанс за нормален живот. Но днес едни мои съученици, малки на години, но с огромни сърца се постараха да ми помогнат да не губя тази надежда. Благодаря ви, че ви има!“, сподели талантливата дванадесетокласничка в социалните мрежи.

 

Огромен успех за ПЕГ „Екзарх Йосиф I“ – гр. Ловеч

Международният конкурс Juvenes Translatores (Млади преводачи), организиран от Главна дирекция ,,Писмени преводи“ на Европейската комисия, се проведе на 21 ноември 2019 г. В него взеха участие най-добрите млади преводачи на Европейския съюз, от избраните на случаен принцип 751 регистрирани училища от страните-членки на ЕС. В този списък попаднаха 17 български училища, сред които и ПЕГ „Екзарх Йосиф I“.

В деня на състезанието, петима ученици от 11 клас направиха онлайн превод (съответно от испански, немски, английски и френски език на български език) в рамките на регламентирания един астрономически час.

За наша огромна радост, победителят за 2019 г. за България в конкурса е Ан-Никол Мартинчева с превод от испански на български език. Любопитен факт е, че тя изучава испански като втори чужд език. Ан-Никол ще участва в официалната церемония по награждаване на 28-те победители в конкурса, която ще се проведе през април 2020 г. в Брюксел.

В допълнение, едно от общо седемте специални отличия за български преводи с много високо качество също отива при ученичка от гимназията - Антония Радославова - за превода й от немски на български език. още

 

Убедителен успех на устните изпити за немския сертификат DSD II в Ловешката Езикова

От 13 до 20 декември в ПЕГ „Екзарх Йосиф I“ се проведоха устните изпити за сертификата „Немска езикова диплома II“ за нива В2 и С1. Випускът на 12 клас постигна много убедителни резултати: явиха се 98 % от учениците в немските класове. За първи път толкова голям брой : 60 ученици получиха най-високото ниво С1, 11 – ниво В2. След интензивна подготовка през последните три години, сега  те показаха задълбочени знания по техните проекти и аргументирано говориха по различни актуални теми. Този висок резултат доказва, че политиката на училищното ръководство: всички желаещи да получават шанс за подготовка за изпита, е правилната посока. Постигнатото се дължи преди всичко на силната мотивация и положения труд на младите хора, но и не в малка степен на неуморните усилия и голямата отдаденост на всички преподаватели по немски език. Неоценима подкрепа на учениците и учителите оказва регионалният координатор за изпита и учител в гимназията Ева Цик от Германия, която вдъхновява всички да дадат най-доброто от себе си. Писмените изпитни компоненти се оценяват в Германия и резултатите се очакват пре февруари.

20.12.2019

Най-добрата ученичка в България по испански език като втори чужд език учи в Езикова гимназия – Ловеч още

21.11.2019

На 16 и 17.11.2019 г. в гр. Копривщица се проведе ХІІ Национално състезание по ключови компетентности по природни науки. Учениците от VІІІ А клас на ПЕГ „Екзарх Йосиф І“ представиха област Ловеч на това състезание. Участниците бяха разпределени в десет отбора - по шест ученика в отбор, на случаен принцип. Първия ден отборите решаваха четири теоретични задачи, а втория две експериментални задачи. Учениците от езикова гимназия показаха отлични знания по природни науки, бърза ориентация и логическо мислене. Класирането беше отборно. Отборът на Стела Драгоманска зае трето място.https://www.facebook.com/ezikovata.lovech/

20.11.2019

Инициативен комитет от възпитаници и учители от ПЕГ „Екзарх Йосиф I” съвместно с ръководството на Община Ловеч и РУО- Ловеч организират тържествено честване на 90-годишнината на дългогодишния, обичан от поколения езиковци, учител по български език и литература Найден Ангелов. Събитието ще се състои на зо. ноември от 17 часа в „Зала Америка за България” на Езиковата гимназия.https://www.facebook.com/ezikovata.lovech/

 

АЗБУКИ: Педагози, които вдъхновяват още

 

Минимални балове на приетите ученици след трето класиране:

Профил Чужди езици - Немски език с английски език - 424

Профил Чужди езици - Немски език с испански език - 323

Профил Чужди езици - Немски език с френски език - 315.5

Профил Чужди езици - Английски език с немски език - 354

Профил Чужди езици - Английски език с испански език - 312

Профил Чужди езици - Френски език с английски език - 291

25.10.2019

Покана за заседание на Обществения съвет

 

График за провеждане на изпитите от септемврийска сесия на учебната 2018/2019г.

 

Свободни места за учебната 2019/2020г.