Резултати от областен кръг на олимпиадата по български език и литература

Резултати от областен кръг на олимпиадата по немски език

Резултати от областен кръг на олимпиадата по английски език

Резултати от областен кръг на олимпиадата по френски език

Резултати от областен кръг на олимпиадата по испански език

Резултати от общински кръг на олимпиадта по немски език

Резултати от общински кръг на олимпиадта по френски език

Резултати от общински кръг на олимпиадта по английски език

Резултати от общински кръг на олимпиадта по математика

Резултати от общински кръг на олимпиадта по български език и литература