За вас зрелостници:

Обобщената информация е актуална към 7 март 2014 г.

В таблицата е отразена информация за признаване на резултатите от държавните зрелостни изпити в кандидат-студентската кампания 2014 в акредитираните висши училища в Република България.

За начина на балообразуване зрелостникът следва да потърси информация от съответното висше училище.

Изпитни материали за Държавни зрелостни изпити